About

U heeft een nieuw idee, maar wat moet u er nu precies mee doen? Eerst en vooral gaan we samen aan de slag met uw idee. We gaan stapsgewijs onderzoek verrichten naar de toegevoegde waarde die het productidee met zich mee zal brengen. Zo adviseren wij u over het ontwikkelingstraject, leggen de gewenste succesfactoren vast en kijken we samen naar de doelstellingen die u wenst te behalen binnen het beschikbare budget.

Kortom, heel wat vragen die beantwoordt moeten worden alvorens we overgaan naar de effectieve uitbouw van het product.