Splitsen in lettergrepen

Op meerlettergrepig niveau:
Het kind moet in dit spel woorden in juiste lettergrepen leren splitsen. In het begin verschijnt er een woord op een boomstam. Het kind moet nadien de boomstam op de juiste plaatsen kappen door te swipen met de vinger van boven naar onder of omgekeerd. Per juist gekapt woord kraakt de boomstam in twee en verzamelt het kind stukken hout. Indien het woord fout wordt gesplitst wordt de juist oplossing getoond. Het verzamelde hout kan de speler gebruiken voor een heleboel dingen in de wereld van Karaton.